Smart Phone

เร็วไวได้ใจจริง Google ปล่อย Android 10 ให้ใช้งานแล้ว

ก่อนหน้านี้ประมาณครึ่งปีทางด้านของ Google ได้มีการนำเอาระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่คือ Android 10 หรือจะเรียก Android Q ก็ไม่มีปัญหาให้กับบรรดานักพัฒนาและผู้สนใจทดลองใช้งานกันContinue Reading