Day: September 5, 2019

เร็วไวได้ใจจริง Google ปล่อย Android 10 ให้ใช้งานแล้วเร็วไวได้ใจจริง Google ปล่อย Android 10 ให้ใช้งานแล้ว

<p><span style="font-weight: 400;">ก่อนหน้านี้ประมาณครึ่งปีทางด้านของ Google ได้มีการนำเอาระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่คือ Android 10 หรือจะเรียก Android Q ก็ไม่มีปัญหาให้กับบรรดานักพัฒนาและผู้สนใจทดลองใช้งานกัน กระทั่งเวลานี้พวกเขาได้ปล่อยออกมาให้ใช้งานแบบเต็มตัวแล้ว แถมกระซิบด้วยว่าเป็นการปล่อยตัดหน้าระบบ IOS 13 แค่ไม่กี่วันเท่านั้น</span></p> <p><img class="alignnone size-full wp-image-63" src="http://www.ssec37.in.th/wp-content/uploads/2019/09/Phone.png" alt="Smart Phone" width="624" height="312" srcset="http://www.ssec37.in.th/wp-content/uploads/2019/09/Phone.png 624w, http://www.ssec37.in.th/wp-content/uploads/2019/09/Phone-300x150.png 300w" sizes="(max-width: 624px)